Om Kerto®

Kerto tilvirkes av 3mm finersjikt av gran som limes sammen under høyt trykk og høy temperatur.

Produksjonsbredden på Kerto® er 1800 eller 2500 mm. Platene splittes deretter i ønskede bjelkedimensjoner (høyder).
Kerto® øker fleksibiliteten og skaper nye muligheter for konstruksjonsvirke. Kerto® er et miljøsertifisert produkt med PEFC-merking, og produseres av fornybar råvare - tre! Kerto® kan gjenbrukes eller gjenvinnes.
Bruksområder: Primært sekundærbæringer, gulvbjelker, sperrer/takkonstruksjoner og åser.

Kerto-S kan leveres i mange dimensjoner:
•Opp til 20 m lengde
•Opp til 2,5 m høyde
•Bredder mellom 21 og 75 mm

Vi lagerfører de mest brukte høydene i dimensjon 36 og 48 mm i Moelv. Kerto® distribueres sammen med limtre på våre faste kjøreruter over hele landet hver uke. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Moelven Limtre AS
Kontakt oss
06123
Fax: +4762334001
post.limtre@moelven.no