Styret

Konsernstyret har sju medlemmer som velges av Bedriftsforsamlingen, hvorav to velges av og blant de ansatte.
Asbjørn Reinkind
Stilling
Styreleder
Mobil
+47 90194048
E-post
asbjorn​@reinkind.com
Trond Stangeby
Stilling
Styremedlem
Mobil
+47 48153350
E-post
trond.stangeby​@outlook.com
Elisabeth Krokeide
Stilling
Styremedlem
Mobil
+47 90056502
E-post
elisabeth.krokeide​@eidsivaenergi.no
Heidi Hemstad
Stilling
Styremedlem
Mobil
+47 97112692
E-post
heidi​@hemstad.net
Sverre A. Larssen
Stilling
Styremedlem
Mobil
+47 91702453
E-post
salarsse​@online.no
Martin Fauchald
Stilling
Styremedlem
Mobil
+47 91830021
E-post
martin.fauchald​@moelven.no
Lars Håkan Karlsson
Stilling
Styremedlem
Mobil
+46 703452477
E-post
lars-hakan.karlsson​@moelven.se
Terje Johansen
Stilling
Fast møtende varamedlem
Telefon
+47 64820720
Mobil
+47 91540692
E-post
terje.johansen​@felleskjopet.no
Iver Melby
Stilling
Fast møtende varamedlem
Telefon
+47 61185314
Mobil
+47 95880014
E-post
iver.melby​@moelven.no
Helene Bakka
Stilling
Varamedlem
Mobil
+47 48096929
E-post
shbakka​@frisurf.no
Harald Løkkesveen
Stilling
Varamedlem
Mobil
+47 97696343
E-post
harald.lokkesveen​@moelven.no