Finansielle rapporter

Moelven bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og gi alle interesserte lik tilgang til finansiell informasjon. På våre finansielle sider finner du resultatrapportering, og informasjon om de prinsippene Moelven styres etter.

Kvartalsrapport Q1 2015

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen sier at resultatnedgangen i hovedsak skyldes at regnskapet er belastet med prisjusteringer på varebeholdningene innenfor divisjonene Wood og Timber som driver sagbruk og høvlerier (tremekanikk) i Norge og Sverige.

- I tillegg
er det i kvartalet gjennomført nedskrivninger innen Moelven Elektro knyttet til avslutning av prosjekter. Den samlede nedskrivingen i elektrovirksomheten og effekten av prisjusteringer i tremekanikken påvirker resultatet negativt med 26 millioner, sier Kristiansen.

Rapportarkiv

Her finner du alle rapportene som nedlastbare pdf'er fra mange år tilbake

Kontaktperson
Morten Sveiverud
Direktør Økonomi og Finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com
De siste finansielle rapportene