Finansielle rapporter

Moelven bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og gi alle interesserte lik tilgang til finansiell informasjon. På våre finansielle sider finner du resultatrapportering, og informasjon om de prinsippene Moelven styres etter.
Kvartalsrapport Q2 2014

- Resultatframgangen skyldes i grove trekk en kombinasjon av bedre priser og valutaforhold for eksportrettede enheter, interne driftsforbedringer, samt bedre gjennomføring av prosjekter, sier Konsernsjef Hans Rindal.

Årsrapport 2013

– Moelven hadde en vanskelig start på 2013, og resultatet for året ble svakt. Men inngangen til 2014 er bedre enn på flere år, sier konsernsjef Hans Rindal. Se videoreportasje med Hans Rindal her

Rapportarkiv

Her finner du alle rapportene som nedlastbare pdf'er fra mange år tilbake